Madina Yaad Aaya Hai – Hafiz Aamir Qadri – New Album 2010

Madina Yaad Aaya – HaiHafiz Aamir Qadri – New Album 2010

Unwa Hai Jiska Naam – Hooria Faheem – Album 2012

Hooria Faheem Qadri – New Album 2012 – Marhaba Sad Marhaba ” Aamina ka Jaiya Hai”

Hasrat Hai Ki Phir Aau – Hooria Faheem

Hasrat Hai Ki Phir Aau – Hooria Faheem – AryQtv Single Release

Hai Matae Deedao Dil – Hooria Faheem

Hai Matae Deedao Dil – Manqabat – Hooria Faheem – AryQtv Single Release

Mere Aaqa Ke Roze Ki Kya Shan Hai – Hooria Faheem – Album 2013

Hooria Faheem – Album 2013 – Mustafa Mujtaba Khatamul Ambiya

Hum Ne Tu Madine Ko Har Haal Mein Jana Hai – Hooria Faheem – Album 2013

Hooria Faheem – Album 2013 – Mustafa Mujtaba Khatamul Ambiya

Sarkar Ke Roze Per Wo Rehmat-e-Bari Hai – Hooria Faheem – Album 2013

Sarkar Ke Roze Per wo Rehmat e Bari Hai Hooria Faheem – Album 2013 – Mustafa Mujtaba Khatamul Ambiya

Aamina ka Jaiya Hai – Hooria Faheem Qadri – New Album 2012

Hooria Faheem Qadri – New Album 2012 – Marhaba Sad Marhaba

Rok Leti Hai App ki Nisbat – Hooria Faheem Qadri

Rok Leti Hai App ki Nisbat – Hooria Faheem Qadri – AryQtv Program